Welkom

Beste bezoeker,

welkom op deze site over de geschiedenis van Schoten in wat men wel de ‘lange negentiende eeuw’ noemt.

Zoals de titel aangeeft, is het de bedoeling om een aantal hoofdstukken toe te voegen aan de geschiedschrijving over Schoten. Meer kan u daarover lezen in de Verantwoording.

Deze website werd twee jaar geleden gelanceerd en krijgt nu een structurele update. De teksten die u voordien kon lezen onder het kopje ‘Hoofdstukken’ worden vanaf vandaag voorgesteld in twee delen :

1793-1847, waarin een chronologisch verhaal wordt gebracht. In de eerdere geschiedschrijving over Schoten werd deze periode immers eerder summier behandeld. Hier wordt er diep ingegaan op het boeiende relaas van de gemeente tussen revolutie en restauratie.

1848-1913 bevat een aantal ‘capita selecta’ die meer thematisch zijn opgebouwd rond de structurele metamorfose die de gemeente ondergaat in de negentiende eeuw.

De onderdelen van hoofdstukken klikt u aan in de uitrollende menu’s. Via de searchfunctie kan u met zoektermen die u interesseren de site raadplegen. Daarnaast vindt u de Bibliografie waarnaar in voetnoten wordt verwezen.

Deze site is ‘a work in progress’ en het is de bedoeling om op regelmatige tijdstippen nieuwe bijdragen toe te voegen aan het verhaal. In het onderdeel Wat is nieuw ? zal aangeduid worden wat in voorbereiding is of werd toegevoegd.

Aangezien het een site over geschiedenis is, bestaat deze hoofdzakelijk uit teksten. Wat de gebruikte afbeeldingen betreft, heeft de auteur de auteursrechtelijke bescherming gerespecteerd. Als er toch onvrijwillig inbreuk daarop zou zijn gepleegd, gelieve zo snel mogelijk te verwittigen via info@heemkunde-online.be Op eerste verzoek zal dan de betrokken afbeelding worden verwijderd. Uiteraard kan u ook voor andere opmerkingen of suggesties terecht op dit adres.

Als u naar deze site verwijst,  gelieve volgende referentie te gebruiken :

Van Croonenborch, J.Schoten in de ban van verandering (1793-1913), Zoersel, 2010-2013. (www.heemkunde-online.be).

Veel lees- en surfplezier !

Posted in today | Comments Off on Welkom