III. De Belgische omwenteling 1830-1847

‘In de ogen van de conservatieve Europese mogendheden (…), had België in 1848 het bewijs geleverd van zijn politieke rijpheid. Het hoorde sindsdien ten volle thuis in de rij van erkende, Europese landen. Met andere woorden, de consolidatie van de Belgische staat was toen volledig voltrokken.’

E. Witte, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, 1985, p. 52.