Bibliografie

Lijst van afkortingen

B en S             Verslagen Burgemeester en Schepenen

BVW               Bureel van Weldadigheid

FAU                 Familiearchief Ullens

GADC             Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Het Arsenaal Schoten

GR                  Gemeenterekening

HGA                Hedendaags Gemeentearchief

MA                   Modern Archief

(N)AGN           (Nieuwe)Algemene Geschiedenis der Nederlanden

ODIS                Databank intermediaire structuren in Vlaanderen en België 19de en 20ste                               eeuw

OGA                Oud Gemeentearchief

PA                   Provinciaal Archief Antwerpen in RAA

PAA                 Archief van de Provincie Antwerpen

RAA                Rijksarchief Antwerpen

SAA                 Felixarchief Antwerpen, voormalig Stadsarchief Antwerpen

Bronnen

GADC

GR vanaf 1812

BVW  vanaf 1798

B en S (kopies)

PAA

reeks 598, 600, 601, 603, 604

RAA

PA/Reeks A

1/43, 5/19,5/22, 5/24, 5/30, 5/31, 6/3, 6/8, 6/9, 6/12, 19/2, 19/9, 21/15, 21/18, 21/26, 21/22, 21/26, 21/27, 24/3, 24/5, 24/6, 24/7, 26/11, 37/1, 39/1, 96/19.

PA/Reeks B

496, 507, 508, 509, 510, 514, 517, 519.

FAU

48

HGA Kapellen

8, 87, 119, 120, 122, 123.

OGA Schoten

5, 7, 15, 16, 19, 29, 47, 48, 50, 72, 74, 81, 117, 133, 150, 165.

HGA Schoten

1 (=OGA 165), 2 (=OGA 150).

SAA

MA

N37, N38, N580.

Bibliografie

ALGEMENE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN, dl. VIII, Antwerpen; Brussel; Gent; Leuven, 1955.

(NIEUWE) ALGEMENE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN, dl. X-XI, Bussum 1981.

BAETENS, R., Schoten. De Geschiedenis van een tweeluik. Schoten, 1982.

BAETENS, R. e.a., Schoten in Beeld, Pandora, Brasschaat, 2009.

BAETENS, R. en Smits, P., Van Abdijdomein tot Villapark, Antwerpen, 2003.

BALTHAZAR, H., e.a., Bronnen voor de sociale geschiedenis van de XIXde eeuw, (ICHG 18), 2de uitgave, Leuven;Parijs, 1965.

BOEREN, P., De heren van Breda en Schoten, Leiden, 1965.

BRUNEEL, C. e.a., De Erfenis van de Franse Revolutie, 1794-1814, Brussel, 1989.

BRUNEEL, C., e.a., L’enquête de 1786 en vue de la réforme des paroisses des Pays-Bas autrichiens: édition critique des données démographiques, Bruxelles, 1989.

COPPENS, H. en HOUTMAN, E., Departement van de Twee Neten. Stukken betreffende de conscriptie 1795-1814. Inventaris en indices op persoons- en plaatsnamen, Rijksarchief Antwerpen, 2002, dl. IV.

DE CLERCQ, M., Sociale studie over de Antwerpse kopers van Nationale Domeinen in het Departement der Beide Nethen (1797-1808), Onuitgegeven licenciaatsverhandeling, KU Leuven, 1972.

DEGUELDRE, G., Archief van de familie De Pret en van de aanverwante families, Antwerpen, 2000. (http://www.felixarchief.be/Unrestricted/Folder.aspx?document_id=09041acf8001ae1d&format=pdf)

DEJONGH,  G.,  e.a., In de greep van de markt. De integratie van de regionale landbouwmarkten in België 1700-1850. Centrum voor Economische Studiën, 2000. (http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2030,%202000,%201-2,%20pp%20005-047.pdf)

DENECKERE, G., Leopold I. De eerste koning van Europa, Antwerpen, 2011.

DEVOS, I., De evolutie van de levensverwachting, 18de-20ste eeuw, Gent, 2005. (http://www.leeftijdenwerk.be/html/pdf/devos_levensverwachting.pdf)

FALTER, R., 1830. De scheiding van Nederland, België en Luxemburg, Tielt, 2005.

GEVAERT, F. De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender, Heule, 1965.

GOETSCHALCKX, P., Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in ’t Goor. 3 delen, herdruk, Merksem, 1978 (herdruk).

GOOSSENS, M., The Cadastral Survey Files of the French (1795-1814) and Dutch (1814-1830) Periods as a Source for the Socio-Economic History of the Early Nineteenth Century. Case-Study: The Province of Antwerp. in : Aerts, E. e.a., Studia Historica Economica. Liber Amicorum Herman Van der Wee. Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1993, pp. 173-192.

GOULD, M. en PYLE, M., Chronologische tabel van de belangrijkste epidemieën in de Westerse wereld en het Midden Oosten, s.l., 1897.  http://verbodengeschriften.nl/pdf/Chronologische%20tabel%20van%20de%20belangrijkste%20epidemieen.pdf

GREEFS, H., The role of women in the business networks of men. The business elite of Antwerp in the first half of the nineteenth century. Paper 2006. (http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers2/Greefs.pdf)

HASQUIN, H., e.a., België onder het Frans Bewind.1792-1815, Brussel, 1993.

HEYLEN, S. e.a., Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. Antwerpen, 2 dln., 2005.

HOUTMAN-DESMEDT, H., Het Ancien Régime per openbaar opbod verkocht. Enkele bedenkingen bij een onderzoek naar de verkoop van de nationale domeinen in het departement van de Twee Neten. in : Aerts, E. e.a., Studia Historica Economica. Liber Amicorum Herman Van der Wee. Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1993, pp. 227-237.

JANSSENS, P., L’ Esprit mercantiliste et la notion de derogéance dans les Pays-Bas espagnols et autrichiens. in : Aerts, E. e.a., Studia Historica Economica. Liber Amicorum Herman Van der Wee. Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1993, pp. 239-256.

KANORA, H., Pastoor De Vos en zijn Tijd, Davidsfonds Ekeren, Schoten, 1967.

KLEP, P., Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied : de ontwikkeling in de noordantwerpse Kempen en de baronie van Breda, 1750-1850, Tilburg, 1973.

LEKAI, L., De Orde van Cîteaux, Achel, 1980.

LUYKX, Th. en PLATEL, M., Politieke geschiedenis van België, Antwerpen, 1985.

METCALF, P., Metcalf Family History and Genealogy, s.l., 1982.(http://www.metcalfhistory.com/History.aspx)

MEUWISSEN, E. , Richesse Oblige. La Belle Epoue des Grandes Fortunes, Editions Racines, Bruxelles, 1999.

NOOYENS, F. , Geschiedenis van Deurne. Deurne, 1982.

REYNEBEAU, M., Een geschiedenis van België. Lannoo, Tielt, 2003.

ROGIER, L., De Kerk in het tijdperk van Verlichting en Revolutie, Hilversum;Antwerpen, 1964.

SEGERS, Y., Economische groei en levensstandaard. Particuliere consumptie en voedsel-verbruik in België, 1800-1913. ICAG-studie, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2003.

SOBOUL, A. e.a., Dictionnaire historique de la Révolution française, Presses Universitaires de France, Paris, 1989.

TESSENS, L. en DEBAETS, E., De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw. (http://www.mers.be/artikel_1.htm)

VAN AUDENHOVE, M., Geschiedenis van de gemeentefinanciën. Van de nationale onafhankelijkheid tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. 1830-1918, Brussel, Gemeentekrediet, 1992.

VAN CROONENBORCH, J., Het einde van Schoten-Villers. 1794-1796. in : Scot. Tijdschrift van de vereniging voor heemkunde Schoten, jg. 1998/5, pp. 48-63.

VAN DIJCK, M., De wetenschap van de wetgever. De klassieke politieke economie en het Belgische landbouwbeleid. ICAG-studie, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2008.

VANHAUTE, E., Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de eeuwse Kempen. VUBPRESS, Brussel, 1992.

VANHAUTE, E., Gezin, bevolking en arbeid, s.d.n.l., (http://www.ccc.ugent.be/file/186).

VAN UYTVEN, R., e.a., De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Brabant en Mechelen tot 1795, Algemeen Rijskarchief (Studia 82), Brussel, 2000, 2 delen.

VERVAECK, S., Enkele Bronnen uit de Franse Tijd. Hun belang voor de Sociale Geschiedenis, (ICHG nr. 22), Leuven; Parijs, 1962.

WEBER, D., “La marche des opérations électorales.” Bepalingen rond kiesverrichtingen in de Belgische kieswetgeving, 1830-1940, pp. 311-342, 2003.(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2003_num_81_2_4727)

WITTE,E., e.a., Nieuwe geschiedenis van België. 1830-1905, Lannoo, Tielt, 2005.

Geraadpleegde websites

Alle sites werden een laatste keer geconsulteerd op 18 oktober 2010.

http://www.parlement.com/9291000/biof/04514

http://www.canalacademie.com/+-Napoleon-Bonaparte-+.html

http://www.felixarchief.be/Unrestricted/Folder.aspx?document_id=09041acf80030285&format=jpeg

http://www.felixarchief.be/Unrestricted/Folder.aspx?document_id=09041acf800302bd&format=jpeg

http://www.geneanet.org/?lang=nl

http://www.roelly.org/~pro_picards/prop/ix54n18.html